Naslovnica / Home
  Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije
English pages
Info


Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije

Pregled aktivnosti Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke Županije  Pregled aktivnosti
Udruge 1992.-2012.


Projekcija aktivnosti u periodu 2002.-2012.

Udruga mladeži Roma

Klub mladeži Roma

Nacionalni program za Rome  Nacionalni program za Rome - dokument

Nacionalni program za Rome - radne skupine


Prvi Svjetski kongres Roma - identitet Roma
Đelem Đelem (mp3)
Đelem Đelem (mp3)

Prvi kongres Roma RH

Časopis 'Romano čaćipe'

Linkovi

Kontakt

Naslovnica / HomeProgrami i projekti

Arhiva časopisa
 Download starijih brojeva

Preživjeli Holocausta Peter Gorog govori o važnosti onoga što odabiremo raditi
Proslava Đurđevdana u Erdinu se odvija u skladu s višestoljetnim običajima

Proslava Đurđevdana u Erdinu se odvija u skladu s višestoljetnim običajima

Projekt Zagreb - video
ORF Burgen, emisija Dobar dan Hrvati, 26.08.2012.

Projekt Zagreb - video
ORF Burgen, emisija Servus szia zdravo, 12.08.2012.

Projekt Zagreb - video
ORF Burgen, emisija Burgenland Heute, 11.06.2012.
 
Povijest jednog Roma
Nova TV, emisija Istraga
Zamolba B. Filipovića Zamolba B. Filipovića

 

Časopis 'Romano Čaćipe'

'Romano čaćipe' - download

PDF dokument
- download

Broji/Broj 56
Berš/Godina XIX., Zagreb
Novembro/Studeni 2015.

ZAHVALA

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu Zagreba omogućili su svojom financijskom podrškom izdanje i ovog broja našeg časopisa. Zahvaljujemo Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom g. Aleksandrom Tolnauerom, te Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport i njegovom pročelniku mr.sc. Ivici Lovriću, na ukazanoj financijskoj podršci. Izražavamo zahvalnost i hrvatskom premijeru na podršci koju pruža Romima za ostvarenje njihovih prava.

'Romano čaćipe' - Romska istina
Izdanje sufinanciraju: Savjet za nacionalne manjine RH i Ured za kulturu Grada Zagreba

Redakcija: Čemernička 17, 10000 Zagreb
Tel/Fax +385 01 24 52 554

Romano Lil
- časopis Roma u RH
Izdavač: Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije

Časopis je besplatan.
Arhiva - stariji brojevi


Zahvala
„Priče iz starog ormara“
Zdenka Heršak posvećuje odlomak svoje knjige Romima

„Priče iz starog ormara“

Zahvaljujemo glasovitoj glumici Zdenki Heršak što je u svojoj knjizi „Priče iz starog ormara“ posvetila odlomak Romima. Gospođa Heršak djetinjstvo je provela na zagrebačkoj Savici -Šanci, na kojoj sam i sam odrastao, te u knjizi govori o suživotu i naklonosti prema pripadnicima romske nacionalne manjine.

Otac gospođe Heršak, 50-ih godina prošloga stoljeća imao je gostionu na području Savice - Šanci u kojoj je svirala živa romska glazba te su se na tom mjestu svi rado okupljali bez obzira na nacionalnu pripadnost. Sjećam se kako je tamo nastupao i svjetski priznati romski violinist kojeg smo svi znali pod nadimkom Stradivari. Objekt postoji i danas. U prilogu pročitajte isječak iz knjige.

Više...

Istraživanje

Gelem,Gelem-World4Them
Istraživanje o romskoj populaciji

U sklopu projekta “Gelem,Gelem-World4Them” Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije u suradnji s Otvorenom medijskom grupacijom provela je istraživanje o romskoj populaciji. Rezultati su dostupni na http://gelem-gelem.com/wp-content/uploads/2016/03/Istra%C5%BEivanje.pdf

Više...

Zahvala

Zahvala na donaciji
Donacija Pan bauletto integralnog kruha

Želim od srca zahvaliti tvrtki AWT international d.o.o. na donaciji 320 komada Pan bauletto integralnog kruha. Kruh smo podijelili našim Romima na području općine Peščenica. Također dio donacije dali smo Osmanu Muratoviću predsjedniku Udruge Zuralipe, Nenadu Mešiću predsjedniku Udruge Romska duša te Behaderu Fadigi predsjedniku Udruge Romsko srce koji će kruh podijeliti svojim članovima.
S poštovanjem,
Alija Mešić
predsjednik Udruge Roma Zagreb i Zagrebačke županije

Više...

Komentar

Gostovanje na Pitomom radiju

Radio emisija "Romi u zajednici"
Mi Romi smo najranjivija društvena skupina i nemamo svoju državu, nego domovinu, a to je Hrvatska. Poštujemo sve zakone i Ustav naše domovine. Naš položaj ovisi o tome koliko je vlast s nama spremna surađivati. Nažalost, vladajućima je u interesu da romski lideri ne znaju svoja prava jer tako s njima mogu lakše manipulirati.
Više od 10 godina borimo se da dobijemo termin, dakle emisiju u trajanju od petnaestak minuta na romskom ili hrvatskom jeziku koja bi govorila o bogatoj romskoj kulturi i povijesti, ali i o romskim uspjesima te teškoćama s kojima se Romi svakodnevno susreću. Dosad nismo dobili takvu emisiju, a kako stvari stoje nećemo je niti dobiti.
Više...

The radio show „Roma in community“
Roma are the most vulnerable social group in our society and we do not have parent state, only our homeland, and that is Croatia. We respect all the laws and the Constitution of our country. Our position depends on how much the government is ready to cooperate with us. Unfortunately, in the interest of the ruling party is that Roma leaders do not know their rights because then it is easier for the authorities to manipulate with them.
For more than 10 years we are struggling to get the 15 minutes long TV show in the Roma or Croatian language that will speak about the rich Roma culture and history as well as Roma successes and difficulties which they face in everyday life. So far there is no such a program and it seem like there will be none.
More...


Priopćenje

ERSA certifikat
Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije nominirana je za European Roma Spirit Award 2016.

ERSA certifikat.

Više...

Priopćenje

ERGO certifikat
Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije postala je članica europske organizacije ERGO

ERGO certifikat.

Više...

Komentar

Otvoreno pismo
Sustavno onemogućavanje rada romskih nevladinih udruga u Republici Hrvatskoj

Ovim putem otvoreno postavljamo pitanje o točnom iznosu svih financijskih sredstava koja su dodijeljena romskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj od samog osnutka 1991. godine do danas. Zatim kako su sredstva utrošena te iz kojih izvora su dolazila. Smatramo kako je vrijeme da se podnesu izvješća o tome koliko sredstava razne organizacije dobivaju svake godine od Europske unije zbog toga što se bave pitanjima romske i ostalih nacionalnih manjina. Dakle, tražimo kompletni financijski AUDIT svih institucija koje se u Republici Hrvatskoj „bave“ pitanjima manjina. U slučaju da Audit pokaže ono što se s razlogom pretpostavlja, a to je da više od 80% sredstava biva utrošeno na samu birokraciju, umjesto na romsku populaciju, te se prelijeva s jednog računa na drugi dok se ne izgubi trag o potrošenim sredstvima, postižemo demokratsku pobjedu jer smo konačno unijeli transparentnost u cijeli proces.

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Neravnomjerna raspodjela sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH

Potaknuti neravnomjernom raspodjelom sredstava Savjeta za nacionalne manjine RH za 2016. godinu (tablica je vidljiva u prilogu), poslali smo dopis Vladi RH, Ministarstvu financija i Savjetu u kojem pozivamo na transparentnost i uvođenje reda u sustav financiranja i distribucije sredstava namijenjenih romskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
Primili smo odgovor (u prilogu) na kojeg ovim putem želim javno reagirati. Naime, u prosincu 2015. godine Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine izvršila je terenski izvid i kontrolu namjenskog utroška sredstava i ostvarivanja programa kulturne autonomije te je pregledom dokumentacije utvrdila kako se svi programi Udruge Roma Zagreb i Zagrebačke županije sufinancirani iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine odvijaju po planu, a financijska dokumentacija se vodi po pravilima poslovno - financijske struke. Također godišnji izvještaj o potrošnji sredstava koji smo predali krajem 2015. je prihvaćen, a tome u prilog govori činjenica da su nam odobrena sredstva za 2016. godinu.
Iz odgovora koji smo primili od Savjeta 06. lipnja vidljivo je kako isti tereti URZZŽ na iznos od 8.107,28 kn iako je, ponavljam, prethodno odobrio sredstva za 2016. što znači da je do prije dopisa u kojem mi pozivamo na transparentnost bilo sve u redu. Smatram kako je ovdje riječ o osobnoj netrpeljivosti predsjednika Savjeta prema meni. Vjerojatno zbog toga što u časopisu Romano čaćipe oduvijek pišem samo istinu bez obzira na to o kojim je institucijama ili osobama riječ.
Želim naglasiti kako sredstva koja Savjet već drugu godinu odobrava Udruzi za izdavanje časopisa, iznos od 40 tisuća kuna, nisu dovoljna za pokrivanje svih troškova te se časopis izdaje zahvaljujući tome što sam uložio vlastita sredstva.


Alija Mešić, predsjednik
Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Natječaj MZOS-a za ljetnu školu nije pogodan za Rome

Kvartalni magazin Romano Čaćipe koji izlazi od 1997e godine te je opće priznat kao pionirski projekat rado čitan od strane cijelog diplomatskog kora akreditiranog u zagrebu, većine ureda državnih institucija te običnog čitateljstva iz naroda, svake godine dobiva manje i manje sredstava potrebnih za svoj rad mada svake godine ima dovoljno sredstava na raspolaganju – jedino se financiraju svakojaki novi pokušaji i projekti koji su ništa drugo nego kopija već postavljenih i etabliranih projekata. Jednako kako država svaki dan troši posuđen novac na ime rashoda tako i distribucija sredstava u sektoru ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i općenito, nedržavnih organizacija odavno liči na jedan korporativni for-profit sustav u kojem se potemkinova sela prikazuju kao rezultati za opravdanje velikih overhead troškova.
Vjerujemo da je vrijeme da postavimo pitanje transparentnosti svih do sada u proračun RH uplaćenih sredstava na ime romske nacionalne manjine od osnutka RH do danas, obzirom da nam je dosta farse u kojoj se tobože skrbi (na papiru) te predstavljaju politički podobni aktivisti (koji šute jer su plaćeni) a ogromni razmjer stvarnih sredstava troše uhljebi kojih svake godine ima sve više – valjda je to sukladno sa općim porastom siromaštva i bijede. Više uhljeba = više bijede i gladi za narod = više propagandnih laži i potemkinovih sela prikazanih na televiziji.

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Otežavajući uvjeti djelovanja potvrđenog kvartalnog glasila u RH - Romano Čaćipe

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, u školskoj godini 2015./2016. U natječaju se navodi kako će Ministarstvo sufinancirati provedbu sedmodnevne ljetne škole za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (prijevoz, smještaj i prehranu sudionika, kao i potrebnu didaktičku opremu) s 1.000,00 kuna po učeniku. Također se navodi kako se neće sufinancirati honorari, prijevoz i telefonski troškovi organizatora i predavača ljetne škole te se ne pokrivaju niti osnovni troškovi redovitog poslovanja Udruge. Ovim putem želimo istaknuti kako pod takvim uvjetima niti jedno romsko dijete neće moći pohađati ljetnu školu budući da su to siromašna djeca čiji roditelji nisu u mogućnosti financirati troškove koji su puno veći od onih koje pokriva Ministarstvo.
Prema našim saznanjima srpska nacionalna manjina se pobunila protiv ovakvih uvjeta natječaja. Također želimo istaknuti kako Romi nisu u istom položaju kao i srpska, talijanska te ostale nacionalne manjine budući da njih financiraju i njihove matične države. Naime, Romi su u bitno drukčijoj poziciji jer nemaju svoju matičnu državu te spadaju u najranjiviju društvenu skupinu. Nemaju kulturne centre, škole i ostale obrazovne institucije, kao navedene nacionalne manjine, te nikako ne mogu biti ravnopravni s njima.
Valja napomenuti kako su ljetne škole iznimno važne za očuvanje romske kulture i romskog jezika Romani ćib kojeg mnogi Romi nažalost više ne govore.
Zbog navedenog Udruga se ne može javiti na natječaj te apeliramo na sve državne institucije da u buduće prilagode uvjete romskoj nacionalnoj manjini, kao najranjivijoj društvenoj skupini.

Zahvaljujemo na pažnji! Link na natječaj

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Nemili događaji na Kozari Boku – travanj 2016.

Svjedoci smo nedavnih događanja – prvo ručna bomba na romski dječji vrtić a onda odmah drugi dan nakon toga Molotovljev koktel bačen na romsku kuću u istom naselju. Svakako, isti događaj zahtijeva maksimalnu pažnju i potrebno je utvrditi što se ovdje točno dešava, dakle tko je počinitelj ili tko su počinitelji.
Dakle, najbitnije jest da organi reda isti predmet obrade sa maksimalnim prioritetom kako bi se utvrdile stvarne činjenice. U suprotnom, cijeli događaj će se koristiti od strane raznih interesnih grupa za vlastite ciljeve – što nije u interesu cjelokupne civilne zajednice u našoj zemlji.
Stoga, tjedni pred nama će pokazati dali postoji volja da se konkretno utvrde činjenice a nakon toga da se i počiniteljima, bez obzira tko su, odrede adekvatne sankcije ne samo za ugrožavanje života i počinjenu materijalnu štetu već i za potencijalno narušavanje reda i već postignutih civilizacijskih vrednota u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko neće biti nikakvih konkretnih rezultata istrage, ili, ukoliko istraga bude uspješna ali sudstvo onda bude neučinkovito, isti događaj svakako nemože i neće imati dobre posljedice po dosada postignute rezultate – jer će biti okarakteriziran od strane raznih međunarodnih novinara i institucija kao jasan primjer da nešto nije u redu u našoj domovini.
Stoga kao jedna od najdulje aktivnih udruga Roma u RH koja je i sama zabilježila 6 sličnih incidenata u razdoblju od 1997 do 2002 preporučamo da se da puni prioritet utvrđivanju činjeničnog stanja te sankcioniranja utvrđenih počinitelja.

Više...

Komentar

Holokaust
2. kolovoz - dan sjećanja na romske žrtve holokausta

15 travanj 2015 je bio bitan datum za Rome jer je tog dana u Europskom Parlamentu sa većinskim glasom odlučeno da se 02 kolovoz odredi kao dan sječanja na romske žrtve u Holokaustu tokom 2. Svjetskog rata. Sam odabir datuma je bio na inicijativu raznih romskih udruga.
Svakako je odlična vijest i činjenica da su Romi kao žrtve konačno komemorirani za stradanja u 2. Svjetskom ratu, no prilikom odabira datuma komemoracije pokazala se u biti sva raznolikost romske populacije u Europskoj Uniji.

Više...

Medijska objava

Nova TV, Provjereno, 12.04.2016.
Nelogičnosti i netransparentnost  u sustavu distribucije sredstava namijenjenih romskoj nacionalnoj manjini

Poštovana Nova TV redakcijo (Provjereno),
U skladu sa svakodnevnim nelogičnostima i raznim oblicima namjernog javašluka u našem društvu prečesto smo svjedoci da razne teme bivaju „pometene pod tepih“ ili „deklarativno riješene“ dok se u stvarnosti ništa se ne mijenja, dapače, nastavlja se s ustaljenim praksama.
S obzirom na to da u našem društvu često čujemo kako su „manjine zapravo privilegirane“ te da dobivaju više nego dovoljno razne pomoći, u našem društvu se razvila načelno negativna percepcija da primjerice u slučaju romske nacionalne manjine doslovno postoji prosperitetna svakodnevica na račun hrvatskih poreznih obveznika te sredstava EU i raznih međunarodnih fondova.

Više...

Sudjelovanje na međunarodnom skupu u Litvi

Okrugli stol
„From Practices with Potential to Good Practices on Women and Poverty”

Predstavnica Udruge Roma Zagreb i Zagrebačke županije sudjelovala je na Okruglom stolu pod nazivom „From Practices with Potential to Good Practices on Women and Poverty” koji se održao od 10. do 11. ožujka 2016. godine u Vilniusu, Litva. Okrugli stol je bio namijenjen organizacijama iz zemalja članica Europske unije koje provode projekte s ciljem promicanja socijalne uključenosti ranjivih društvenih skupina.
Svrha sastanka bila je razmjena mišljenja i iskustava o europskim primjerima dobre prakse, a tom prigodom Udruga je predstavila brojne projekte koje niz godina uspješno provodi u Republici Hrvatskoj radi poboljšanja kvalitete življenja romske nacionalne manjine.

Foto galerija

Komentar

Komentar Udruge
Romske obitelji iz cijele Hrvatske obraćaju se za pomoć

Redovito nam se za pomoć obraćaju romske obitelji iz cijele Hrvatske koje žive gotovo ispod granice siromaštva. Najčešće su to mnogočlane obitelji koje nemaju zadovoljene osnovne životne potrebe poput primjerice prehrane, smještaja, odjeće ili higijenskih potrepština. Odlučili smo s vama podijeliti pismo gospođe koja nam se obratila za pomoć, a možete ga pročitati OVDJE.
Svaki slučaj obavezno proslijedimo nadređenim institucijama poput Ureda za nacionalne manjine Republike Hrvatske međutim, nažalost, nema sluha za romska pitanja. Najveći izazovi, uz navedene, s kojima se danas susreće romska nacionalna manjina u Hrvastkoj su pitanje državljanstva, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja. Razlog tomu, među ostalim, je i to što su Romi jedini narod u svijetu koji nema matičnu državu. Stoga smo, nakon trideset godina, ponovno pokrenuli inicijativu vezanu za to da Indija prihvati Rome kao dio svog naroda. Smatramo kako se svi Romi moraju ujediniti te zajednički raditi na ostvarenju tog važnog strateškog cilja. U tu svrhu, kao Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije, obratili smo se  krovnoj romskoj organizaciji u svijetu International Romani Union te mnogim drugim romskim liderima.

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Genocid nad Romima u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata

Republika Hrvatska priznaje da su, uz Židove i Srbe, Romi patili najviše u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) za vrijeme Drugog svjetskog rata. Odmah nakon proglašenja NDH, 10. travnja 1941., ustaški režim uveo je više zakona koji su doveli do uništenja određenih etničkih, rasnih i vjerskih skupina, kao i onih s drukčijim ideološkim uvjerenjima. U dokumentu osnovne studije koju je 2005. godine Republika Hrvatska predala ITF-u (Radnoj skupini za međunarodnu suradnju za obrazovanje o holokaustu, sjećanje i istraživanje), izrijekom se spominje genocid nad Romima. Taj dokument bio je preduvjet za puno članstvo u toj radnoj skupini koje je nastupilo u studenom 2005. godine. Od 12. prosinca 2014. godine, 2. kolovoza službeno je priznat kao Dan sjećanja na holokaust nad Romima.

Hrvatski prijevod nacrta teksta o Republici Hrvatskoj priređenog za objavljivanje na mrežnoj stranici koju su zajednički izradili Vijeće Europe i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) vezano za genocid nad Romima tijekom Drugog svjetskog rata možete pogledati OVDJE.

Više...

Komentar

Komentar Udruge
Comment to the „Recognition of the Genocide“ document

Zahvaljujemo se na zaprimljenom dopisu a obzirom na 20 godina aktivističkog rada kao Udruga Roma Zagreb i zagrebačke županije sa iscrpnim iskustvom vezano uz sve teme vezano uz pitanje romske manjine, te sa vrlo egzaktnim uspjesima u području pomoći u školovanju romskih osnovnoškolaca i srednjoškolaca, razne kvalitetne radionice te operativnu podršku mnogim Romima vezanima direktno uz pitanja razvoja i poštivanja ljudskih prava, ostvarivanja građanskih prava, sudjelovanje u izradi nacrta nacionalnog programa za Rome u Republici Hrvatskoj te mnogih drugih aktivnosti, drago nam je uočiti da je postignut pomak u smislu uključenja određenih podataka o stradavanju Roma u školske programe. U tom smislu obzirom i na naše aktivnosti koje su vodile u tom smjeru, dajemo komentar na engleskom jeziku na dopis koji smo od Vas zaprimili, na taj način Vam je lakše isto mišljenje – komentar procesuirati.

Comment to the „Recognition of the Genocide“ document možete pogledati OVDJE.

Više...

Čestitka - Greeting card
SA E ROMEĐE SATO BAHTALO NEVO BERŠ 2016.

Čestitka - Greeting card

SA E ROMEĐE SATO BAHTALO NEVO BERŠ 2016.
TAJ NENROMEĐE O NAJS TUMEĐE ROMALE KAJ GOD AVEN TAJ BEŠEN ANDE LUMA

SVIM ROMIMA I NE ROMIMA U 2016. GODINI ŽELIMO PUNO ZDRAVLJA, LJUBAVI, PUNO SREĆE, TOLERANCIJE  I PUNO POSLOVNIH USPJEHA

Romalen traisaren aven zuraleo – najs saeromenđe. 


Romi budite jaki i vječni pozdrav svim Romima.

Katar Presidento e Romengo ando Foro Zagreb  Alija Mešić Croatija, Zagreb 

Romano čaćipe/Romska istina, 
časopis Roma u Republici Hrvatskoj/Romano Lil 


Đurđevdan

Proslava Đurđevdana
U Erdinu se proslava odvija u skladu s višestoljetnom tradicijom - pogledajte!

Romska proslava Đurđevdana u Erdinu na zapadu Turske se odvija u skladu s višestoljetnim običajima pod nazivom "Kakve Hirdelez" na obalama rijeke Tundža.


Video zapis proslave 2014. možete pogledati OVDJE.

Više...

Udruga

Pitanja o aktualnim problemima uključivanja Roma u društvo
Alija Mešić, presjednik, Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županijePrenosimo pitanja predsjednika Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije upućena u ožujku 2014. godine gospodinu Aleksandru Tolnaueru i Savjetu za nacionalne manjine RH, gospodinu Branku Sočancu i Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju.  Ta su pitanja bila i najznačajnija tema razgovora s gospodinom Veljkom Kajtazijem koji je održan 25. ožujka 2014. u Saboru.

Više...

Udruga

Predstavljanje udruge i programa
Udruga Roma Zagreb i zagrebačke županije - dvadeset godina rada

Udruga Roma Zagreb i zagrebačke županije, nevladina je neprofitna organizacija, osnovana 1993. godine na inicijativu pripadnika romske nacionalne manjine sa svrhom poboljšanja kvalitete njihova života i njihove uključenosti u ukupnom društvu.
Ciljevi Udruge prema Statutu Udruge su poboljšanje obrazovanosti i motiviranosti mladih Roma i Roma uopće, poboljšanje ostvarivanja svih prava romske nacionalne manjine, posebno prava na njegovanje vlastita jezika i njegovanje kulture, suradnja sa nadležnim tijelima i dužnosnicima u gradu Zagrebu, sa međunarodnim romskim organizacijama i romskim organizacijama u Hrvatskoj, zadovoljavanje kulturnih, gospodarskih i socijalnih potreba Roma.

Više...

IPA projekt - "FERTEO"

Za bolju uključenost romske djece u predškolsko obrazovanje
Naziv projekta: OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA – „FERTEO
Projekt financiran u sklopu IPA – IV. Komponenta - Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav

Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima (From equal rights to equal opportunities – FERTEO) najnoviji je EU projekt Grada Zagreba koji se odnosi se na uključivanje Romske nacionalne zajednice u obrazovni proces. Ovaj 174.600 eura vrijedan projekt, Grad Zagreb će realizirati u suradnji s Udrugom Roma Zagreba i Zagrebačke županije i Unijom Roma Hrvatske, Dječjim vrtićem Zrno iz Zagreba te Sisačko-moslavačkom županijom, a trajat će 15 mjeseci tijekom kojih će se raditi s ciljnim skupinama – romskom djecom predškolske dobi i njihovim roditeljima, ali i zaposlenicima u sustavu predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Zagrebu.


Fotografije... Podaci o projektu

Priopćenje

Program za cjeloživotno učenje
Održana konferencija „Bolonja u Hrvatskoj: od ideje do prakse“

Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU organizirala je 5. prosinca 2013. godine konferenciju „Bolonja u Hrvatskoj: od ideje do prakse“ u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Djelovanje Hrvatske stručne skupine za Bolonjski proces odvija se u okviru projekta Europske komisije „Nacionalni timovi bolonjskih stručnjaka“ u trajanju od 2011. do 2013. godine kao dio Programa za cjeloživotno učenje.

Više...

Priopćenje

AMPEU održala godišnji sastanak korisnika Mladi na djelu
Od 2009. do 2013. hrvatske organizacije mladih iz EU-a povukle 5,23 milijuna eura

Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je u Zagrebu 5. prosinca 2013. sastanak korisnika programa Mladi na djelu čiji su projekti financirani na roku 1. studenoga 2012. te na prva dva roka u sklopu natječaja za program Mladi na djelu 2013. godine.
Na sastanku korisnika programa Mladi na djelu, koji su vodile trenerice Sunčana Kusturin i Martina Bek, korisnici su među ostalim imali priliku razmijeniti iskustva sudjelovanja u programu te doznati više o metodama neformalnog učenja i primjerima dobre prakse, kao i o prepoznavanju učenja koje proizlazi iz neformalne edukacije.

Više...

Poziv na tribinu

01. prosinca - Svjetski dan borbe protiv AIDS-a
Obilježavamo Svjetski tjedan i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

U sklopu provedbe projekta 'Znanjem za zdravlje' – skraćeno 'ZZZ' financiranog od strane Grada Zagreba, povodom obilježavanja Svjetskog tjedna borbe protiv AIDS-a 26. studenog – 01. prosinca te Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a 01. prosinca pozivamo vas na tribinu „AIDS u svijetu i Hrvatskoj danas“ koja će se održati u nedjelju 01.12.2013. s početkom u 11:00 h u prostorijama Kluba mladih Roma Hrvatske, Čemernička 17, Zagreb. Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Klub mladih Roma Hrvatske pozivaju vas tom prilikom i na svečanu prezentaciju priručnika 'HIV/AIDS', koji je izrađen i tiskan u sklopu provedbe projekta 'Znanjem za zdravlje', a ovom prezentacijom ujedno obilježavamo i završetak ovog jednogodišnjeg projekta financiranog natječajnom donacijomGrada Zagreba. Prezentaciju uz podjelu priručnika i drugih tematskih materijala vodi suradnica udruge prof. Renata Đonđ Perković, voditeljica projekta. Dobro došli!

Prezentacija HIV/AIDS Priručnik HIV/AIDS

Poziv na okrugli stol

'NE' ovisnostima
Okrugli stol o zdravlju i prevenciji ovisnosti

Vršnjački utjecaj i pritisak, uz neznanje i nepoznavanje prirode opojnih sredstava, mnoge mlade uvedu u krug konzumenata. Naš cilj je mlade ljude educirati o problematici ovisnosti, te kako droga, alkohol i cigarete utječu na njihovo psihofizičko zdravlje. Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Klub mladih Roma Hrvatske pozivaju vas na okrugli stol povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti i prevencije uz ovisnost vezanih zaraznih bolesti, u subotu 30.11.2013. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Kluba mladih Roma Hrvatske, Čemernička 17, Zagreb. Dobro došli!


Priopćenje

Javno priopćenje
Dostava i distribucija časopisa "Romano čaćipe"

Molim primite na znanje dopis u prilogu, poslan i putem faxa, na tematiku dostave i distribucije časopisa "Romano čaćipe".

Alija Mešić, predsjednik
Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije
član povjerenstva Vlade Rh za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome

Više...

Međunarodni dan mladih

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih
Tribina "Migracije mladih: pomičući razvoj prema naprijed"

DijalogMeđunarodni se dan mladih ove godine obilježava s temom "Migracije mladih: pomičući razvoj prema naprijed", u nadi da će nacionalne i globalne aktivnosti doprinijeti većem društvenom uvažavanju interesa i mišljenja mladih od 15 do 29 godina te razvoju konstruktivnog dijaloga među generacijama, kao i među različitim skupinama mladih.

Međunarodnim danom mladih obilježava se pravo mladih ljudi na potpuni pristup obrazovanju, adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, mogućnostima za zapošljavanje, financijskim uslugama te puno sudjelovanje mladih u javnom životu.

Tribina s aktualnom temom "Migracije mladih: pomičući razvoj prema naprijed", održava se 12.08.2013. u 19:00 sati u prostoru Kluba mladeži Roma Hrvatske, Čemernička 17, Zagreb.
Dobro došli!


Obilježavanje

Naši predstavnici u Jasenovcu
Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve stradanja u Drugom svjetskom ratu 01.08.2013.

Centar za provedbu integracije Roma u Republici Hrvatskoj u suradnji s Nacionalnom koordinacijom vijeća Romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Gradskim vijećima Romske nacionalne manjine, te 57 Romskih udruga sa područja cijele Republike Hrvatske organizirao je obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve stradanja u Drugom svjetskom ratu 01.08.2013. godine, sa početkom u 11,00 sati, na groblju Uštice, Jasenovac.
Ovaj projekt organiziran je bez potpore državnih institucija, sredstva potrebna za organizaciju projekta prikupljena su iz privatnih donacija, lokalne zajednice, te donacija gospodarskih subjekata.
U ime Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije počast žrtvama odao je predsjednik udruge g. Alija Mešić, član povjerenstva Vlade Rh za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome. Više...

Foto galerija

Priopćenje

Javno priopćenje
Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve stradanja u Drugom svjetskom ratu 01.08.2013.

U posljednjih nekoliko dana svjedočimo konfuziji vezano uz obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve stradanja u Drugom svjetskom ratu – Holokaust.
Centar za provedbu integracije Roma u Republici Hrvatskoj idejni je začetnik i kreator ovog projekta, pa smo tako i ove godine organizator projekta po drugi puta. Međutim, ove godine projekt organiziramo u suradnji sa Nacionalnom koordinacijom vijeća Romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Gradskim vijećima Romske nacionalne manjine, te 57 Romskih udruga sa područja cijele Republike Hrvatske.
Ovaj projekt organiziramo bez potpore državnih institucija, naime, sredstva potrebna za organizaciju projekta prikupili smo iz privatnih donacija, lokalne zajednice, te gospodarskih subjekata.
Centar za provedbu integracije Roma u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve stradanja u Drugom svjetskom ratu organizira 01.08.2013. godine, sa početkom u 11,00 sati, na groblju Uštice, Jasenovac.
Ovaj događaj nema nikakve veze, niti je u suradnji sa događajem koji se organizira 02.08.2013.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefonu: 095 3941 777, ili putem e-maila: cpiueu@gmail.com.
Anka Dalipovski, predsjednica
Centar za provedbu integracije Roma u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Poziv / Invitation

Poziv na tribinu

26. lipanj - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga
Tematskom tribinom obilježavamo Međnarodni dan borbe protiv droge

Svake godine 26. lipnja Ujedinjeni narodi obilježavaju Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kako bi podigli svijest o ovom važnom problemu. Ovogodišnja tema je "Kontrolira li droga tvoj život?". Posljedice ovisnosti utječu na sve nas, na pojedince, obitelji i čitavo društvo. Povećan rizik za razvijanje ovisnosti imaju tinejdžeri i mladi odrasli. Prevalencija korisnika droge kod mladih je dvostruko veća nego u općoj populaciji. U ovom životnom razdoblju javlja se jaka želja za eksperimentiranjem s drogom, a samopoštovanje je često nisko. Korisnici droge su često neinformirani o posljedicama ili nedovoljno svjesni zdravstvenih opasnosti.
Ovisnost o psihoaktivnim drogama je usko povezana s drugim društvenim problemima kao što su siromaštvo, nezaposlenost, prostitucija, delikvencija, kriminalitet i beskućništvo. Veliki su problem i zdravstveni rizici koji su veći u populaciji ovisnika, kao što su zarazne bolesti (HIV, hepatitis C, hepatitis B, spolno prenosive bolesti) i smrtnost, koja je u populaciji ovisnika znatno veća nego u općoj populaciji iste dobi.

Pozivamo vas na tribinu koja će se s navedenom temom održati 26.06.2013. s početkom u 19:00 h u prostorijama Kluba mladih Roma Hrvatske, Čemernička 17, Zagreb. Tribinu i tematsku diskusiju vodi liječnik dr. Robert Torre. Dobro došli!


Poziv

Dani otvorenih vrata 12.-15. lipnja od 10 do 18 sati
Obilježavanje Europske godine građana 2013.

430 udruga diljem Hrvatske otvara svoja vrata tijekom nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata koja se ove godine održava od 12. do 15. lipnja. Cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte koje provode udruge u Hrvatskoj. U sklopu Dana otvorenih vrata, udruge organiziraju različite aktivnosti u svojim prostorima i izvan njih, a zainteresirani građani više informacija mogu pronaći na internetskoj stranici www.daniudruga. Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju u povodu obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je Europske godine građana potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa. I naša udruga sudjeluje u ovom programu, posjetiti nas možete 12.-15. lipnja (srijeda do subota) od 10:00 do 18:00 sati.
Dobro došli!


Otvoreno pismo

Tražimo objašnjenje i očitovanje
Smanjivanje i uskraćivanje prava na sufinanciranje programa romskih udruga

Tražimo objašnjenje i očitovanje što se tu dešava i dokle će ova manipulacija s romskim udrugama. Tvrdimo  da smo uskraćeni svojih prava i da se sredstva daju onima koji ne rade ništa, jer su oni unaprijeđeni i nagrađeni za to ili smo mi kažnjavani što kažemo istinu.
Smatramo da će te se očitovati iskreno i istinito, jer vjerujte da je ova tema zrela za javnost već dugih godina se ovo dešava, molimo da se ovo dovede u red ili tražit ćemo od Vlade RH, da vrši unutarnju kontrolu Savjeta kako i što se dijeli a tako da se i ukida taj ured Savjeta za nacionalne manjine jer je beskoristan i nepotreban  za nacionalne manjine pored Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina taj Savjet za nacionalne manjine ne doprinosi ništa, jer Hrvatska je puno pravna članica EU i poštivat će i sve zakonske regulative EU po pitanjima nacionalnih manjina pa nije potrebno da taj savjet za nacionalne manjine bude u funkciji jer smo ravnopravni građani i državljani RH.

Predsjednik NKVRNMRH Ibrahim Gušani

Više...

Novi Zakon o otpadu

Pobuna Roma zbog novog zakona
Apelirat ćemo na međunarodnu zajednicu i Vijeće Europe

Prema novom Zakonu o otpadu, odlaganje glomaznog otpada odlazi u povijest, odnosno glomazni otpad više se neće smjeti odlagati na javnim površinama. Za takav otpad bit će zadužene mreže reciklažnih dvorišta. Te značajne promjene i sami Zakon o održivom gospodarenju otpadom trenutno su na javnoj raspravi.
Novosti u Zakonu najviše će oštetiti pripadnike romske zajednice kojima je preprodaja glomaznog otpada jedini izvor zarade.

- Devedeset posto Roma bavi se sekundarnom sirovinom. Tako prehranjuju obitelji. To je jedino što mogu. Posla nema pa se snalaze na taj način. Veliki broj Roma ostat će bez zarade. Naravno da je za to kriva država. Uvijek se uzima onima koji
najmanje imaju. To su obitelji koje imaju i 10 članova koje treba prehraniti. Da, primaju socijalnu pomoć, ali nemoguće je samo od toga preživjeti - ljuti se Mešić.

Još je jedna novost u Zakonu. Trgovci otpadom morat će videonadzorom snimati svaku kupnju, arhivirati je te će prodavateljima novac isplaćivati na žiroračun. Isto tako, morat će se identificirati osobnom iskaznicom i pokazati dokaz o podrijetlu vlasništva.
- To bi značilo da svi moraju otvoriti tvrtku kako bi se i dalje mogli baviti sekundarnim otpadom. Jedva imaju što jesti, nemaju novca za otvaranje tvrtke - kaže Mešić.

- Morat ćemo se uputiti prema Strasbourgu. Apelirat ćemo na međunarodnu zajednicu i Vijeće Europe. Ako to ne uspije, neće nas morati tjerati jer ćemo samovoljno otići iz ove države - kaže Mešić.    Više...

Otvoren je reciklažni centar u Kikindi - primjer brige države za Rome
Vlada Republike Srbije odnosno Ministarstvo za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine je vodilo računa o nacionalnim manjinama, a osobito o romskoj zajednici koja je najmarginalnija i najsiromašnija. Država je s ovim projektom djelomično omogućila osnaživanje Roma kroz otvaranje reciklažnih centara. Federacija Roma Srbije je dobila ugovore za otvaranje reciklažnih centara u Aleksincu i Kikindi, a u najskorije vrijeme očekuju se ugovori s Nišom i Starom Pazovom. Kada prorade svi reciklažni centri, zaposlit će između 100 i 200 Roma.    Više...

Članak u Jutarnjem listu
Reciklažni centar u Kikindi

Komentar

Nestaje li stvarni aktivizam na nivou lokalne zajednice
2013. godina – godina sječe organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj

Riječ je o mudrom korištenju pravila javnih natječaja, samozatajnih komisija koje odlučuju kome će se dodijeliti ili ne sredstva, poništenja natječaja, pa onda donošenja odluka o financiranju podobnih udruga mimo protokola, te u biti mimo jurisdkicije raznih ureda koji djeluju pri Vladi Republike Hrvatske, a svi kolektivno prikazuju troškove, ogroman trud i rad primjerice po pitanjima od značaja za romsku nacionalnu manjinu, iz godine u godinu, financirajući vlastite osobne dohodke kao državnih službenika, najmove ureda, osobne dohodke tajnica, suiradnika, savjetnika, troškove održavanja seminara, okruglih stolova, domjenaka, putovanja, pokrivanje dodatnih prihoda kroz članstvo u raznim formiranim komisijama, te općenito, na sve moguće birokratske načine se troše znatna sredstva na samu državnu upravu i razna tijela državne uprave i samouprave, pri čemu se osim dokumenata i nekih izjava, realno ne postiže ništa što je opipljivo, vidljivo i namijenjeno samim Romima.

Alija Mešić, predsjednik
Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije
član povjerenstva Vlade Rh za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome

Više...

Upis u novi ECDL ciklus - veljača 2013.

ECDL informatički tečaj
Prijavite se za informatičko obrazovanje i upišite zvanje u radnu knjižicu

UDRUGA ROMA VRŠI UPIS KANDIDATA NA INFORMATIČKI TEČAJ PO PROGRAMU „INFORMATIČKO OSPOSOBLJAVANJE DJECE I MLADIH ROMSKE NACIONALNE MANJINE ECDL":
INFORMATIČKI TEČAJ ECDL – 1. STUPANJ (OSNOVNE VJEŠTINE I ZNANJA) - START PAKET 4 MODULA. SVI POLAZNICI NAKON POLOŽENA ČETIRI ISPITA STJEČU ZVANJE OPERATER UREDSKE PRIMJENE RAČUNALA (ECDL Core), ŠTO IM SE UPISUJE U RADNU KNJIŽICU.

KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI SLIJEDEĆE UVJETE:
1. OBRAZOVANJE - KANDIDATI MORAJU IMATI ZAVRŠENO NAJMANJE OSNOVNO OBRAZOVANJE
2. MORAJU BITI ZAINTERESIRANI I MOTIVIRANI TE REDOVNO POHAĐATI PREDAVANJA PO PLANU I PROGRAMU RADA
NASTAVNI PLAN OBUHVAĆA SLIJEDEĆE CIJELINE:
MS Windows + MS Word I.......................... 40 šk. sati
MS Excel I............................................... 20 šk. sati
Internet I................................................. 8 šk. sati
MS Outlook I........................................... 12 šk. sati

Tečaj počinje u veljači 2013. godine. KANDIDATI SE MOGU PRIJAVITI PUTEM TELEFONA UDRUGE, 01/245-25-54, 099/245-25-54, ILI OSOBNO U UDRUZI NA ADRESI ČEMERNIČKA 17. Prednost imaju članovi s područja Zagrebačke županije.

ECD
L program informatičkog obrazovanja - o ECDL programu download (Word, 47 KB)


Komentar

2012. godina i romska pitanja u Hrvatskoj
U praksi nedostaje puno elemenata potrebnih za stvarno uživanje ljudskih prava

2012. godina skoro je iza nas te želimo dati pregled događaja vezanih uz pitanja koja interesiraju čitatelje časopisa Romano Ćaćipe. Tematski, za rad naše udruge, ova godina bila je godina ljudskih prava. O ljudskim pravima se puno govori i na papiru je sve definirano, no svjedoci smo kako u praksi nedostaje puno elemenata potrebnih za stvarno uživanje ljudskih prava, posebice od strane romske nacionalne manjine.

Alija Mešić,
predsjednik Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Član Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba

Više...

Komentar

Novi Nacrt nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine
Sudjelovanje u savjetovanju - javnoj raspravi

Vezano uz sudjelovanje u izradi dijela novog nacrta i bazirano na sudjelovanje u izradi prethodnog nacrta, u prilogu je službeni obrazac sudjelovanja u savjetovanju, kao i komentari - sugestije po poglavljima. Također, sudjelovat ćemo i u javnoj raspravi, dne 29. lipnja 2012. u Zagrebu.

Alija Mešić,
predsjednik Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Član Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba

Više...

IZBORI 2011. - IZJAVA

Državnom povjerenstvu Republike Hrvatske
Izjava o primitku donacija u skladu sa člankom 10, zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11 i 61/11)

U skladu sa obavezom o izdavanju potvrde o primitku donacija, a u svojstvu kandidata za zastupnika pripadnika nacionalne manjine, upravo sam se vratio sa terena gdje sam bio u obilasku svoje biračke baze.
Moja „kampanja“ je u potpunosti „Grass – root“, dakle aktivistički i volonterska, bez ikakvih medijskih kampanja ili izbornih stožera te samim time nisam niti primio ikakve donacije od bilo koje strane do datuma 25.11.2011 od bilo koga. Posebni žiro račun vrste 35 sam otvorio jer je to zakonska obaveza, ali u provedbi predizbornih aktivnosti ne ovisim o financiranju trećih strana. Pošto sam nominiran od strane Udruge Roma Grada Zagreba i Zagrebačke županije, osnovna infrastruktura ove nedržavne udruge (telefon, fax, fotokopirni uređaj, računalo, štampač, uredski materijal) te raspoloživi volonteri, članovi iste udruge su jedina podrška koju imam, te se cjelokupna predizborna promidžba odnosi na direktni kontakt sa nacionalnom manjinom koja je moja izborna baza.
U slučaju da na žiro račun zaprimim bilo koja sredstva od strane bilo koga, naravno da ću podnjeti izvještaj o istome nadležnom tijelu, dakle Vama. No do 25.11.2011. to nije slučaj, dakle ponavljam, nisam zaprimio ikakve uplate na žiro račun vrste 35.
U Zagrebu, 28.11.2011.

Alija Mešić, kandidat
Predložen od strane: Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije


     

Tražilica
        by
UMRH.HR www

Aktualno
Prijave za ECDL edukaciju
Nova Nacionalna strategija
Novi saziv Sabora
O Nacionalnom programu
Otvoreno pismo Vladi
Odbijanje projekata 2011.

Aktualno - arhiva članaka


Informatičko obrazovanje

Obrazovanje za demokraciju
Centar za informiranje, edukaciju i zajedničko djelovanje


Video mateijali

Pišite nam!
 
Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije, Čemernička 17, 10000 Zagreb
Tel/Fax +385 01 24 52 554, +385 99 24 52 554, e-mail:
umrh@zg.t-com.hr© UMRH 2010
 
Foto album - gostovanje Marina Ivanovića Stoke - 'Droga, ne hvala'
Vilnus 2016.
Foto album - gostovanje Marina Ivanovića Stoke - 'Droga, ne hvala'
Jasenovac 2013.
Foto album - gostovanje Marina Ivanovića Stoke - 'Droga, ne hvala'
'Droga, ne hvala'
Foto album - Međunarodni dan mladih 2010.
Dan mladih
Foto album - Plaketa grada Zagreba 2006.
Plaketa Zagreba
Foto album - Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije
Galerija fotografija

Udruga
Pregled aktivnosti Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije
Pregled aktivnosti

Naše publikacije
HIV/AIDS priručnik
HIV/AIDS priručnik
Kako do posla - radionice o zapošljavanju za mlade
Kako do posla
Sigurnost na internetu
Internet i sigurnost
Obrazovanje za demokraciju
Demokracija
Droga, ne hvala! - Priručnik za roditelje
Droga, ne hvala!


Arhiva časopisa
'Romano čaćipe' br. 56 - download
'Romano čaćipe' 56
'Romano čaćipe' br. 55 - download
'Romano čaćipe' 55
'Romano čaćipe' br. 52 - download
'Romano čaćipe' 52
'Romano čaćipe' br. 51 - download
'Romano čaćipe' 51
'Romano čaćipe' br. 50 - download
'Romano čaćipe' 50
'Romano čaćipe' br. 49 - download
'Romano čaćipe' 49
'Romano čaćipe' br. 48 - download
'Romano čaćipe' 48
'Romano čaćipe' br. 47 - download
'Romano čaćipe' 47
'Romano čaćipe' br. 46 - download
'Romano čaćipe' 46
'Romano čaćipe' br. 45 - download
'Romano čaćipe' 45
'Romano čaćipe' br. 44 - download
'Romano čaćipe' 44
'Romano čaćipe' br. 43 - download
'Romano čaćipe' 43
'Romano čaćipe' br. 42 - download
'Romano čaćipe' 42
'Romano čaćipe' br. 41 - download
'Romano čaćipe' 41
'Romano čaćipe' br. 40 - download
'Romano čaćipe' 40
'Romano čaćipe' br. 39 - download
'Romano čaćipe' 39
'Romano čaćipe' br. 38 - download
'Romano čaćipe' 38
'Romano čaćipe' br. 37 - download
'Romano čaćipe' 37
'Romano čaćipe' br. 36 - download
'Romano čaćipe' 36
'Romano čaćipe' br. 35 - download
'Romano čaćipe' 35
'Romano čaćipe' br. 34 - download
'Romano čaćipe' 34
'Romano čaćipe' br. 33 - download
'Romano čaćipe' 33
'Romano čaćipe' br. 32 - download
'Romano čaćipe' 32
'Romano čaćipe' br. 31 - download
'Romano čaćipe' 31
'Romano čaćipe' br. 30 - download
'Romano čaćipe' 30
'Romano čaćipe' br. 29 - download
'Romano čaćipe' 29
'Romano čaćipe' br. 28 - download
'Romano čaćipe' 28
'Romano čaćipe' br. 27 - download
'Romano čaćipe' 27
'Romano čaćipe' br. 26 - download
'Romano čaćipe' 26
'Romano čaćipe' br. 25 - download
'Romano čaćipe' 25
'Romano čaćipe' br. 24 - download
'Romano čaćipe' 24
'Romano čaćipe' br. 22 - download
'Romano čaćipe' 22
'Romano čaćipe' br. 21 - download
'Romano čaćipe' 21
'Romano čaćipe' br. 20 - download
'Romano čaćipe' 20
'Romano čaćipe' br. 19 - download
'Romano čaćipe' 19
'Romano čaćipe' br. 18 - download
'Romano čaćipe' 18
'Romano čaćipe' br. 17 - download
'Romano čaćipe' 17
'Romano čaćipe' br. 16 - download
'Romano čaćipe' 16
'Romano čaćipe' br. 13+14+15 - 1.dio - download
'Romano čaćipe' 13+14+15 - 1.dio
'Romano čaćipe' br. 13+14+15 - 2.dio - download
'Romano čaćipe' 13+14+15 - 2.dio
'Romano čaćipe' br. 11+12 - 1.dio - download
'Romano čaćipe' 11+12 - 1.dio
'Romano čaćipe' br. 11+12 - 2.dio - download
'Romano čaćipe' 11+12 - 2.dio
'Romano čaćipe' br. 10 - download
'Romano čaćipe' 10
'Romano čaćipe' br. 9 - download
'Romano čaćipe' 9
'Romano čaćipe' br. 8 - download
'Romano čaćipe' 8
'Romano čaćipe' br. 7 - download
'Romano čaćipe' 7
'Romano čaćipe' br. 5 - download
'Romano čaćipe' 5
'Romano čaćipe' br. 4 - download
'Romano čaćipe' 4
'Romano čaćipe' br. 3 - download
'Romano čaćipe' 3
'Romano čaćipe' br. 2 - download
'Romano čaćipe' 2